Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

NEW Tokutei – Ép dập
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Cơ khí

Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tokutei – Sơn
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểmShizuoka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tokutei – Làm bảng mạch
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 800 Yên/giờ
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểmGifu
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tokutei – Sản xuất van công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểmIbaraki
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Cơ khí

Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tuyển 2 nam đơn hàng sơn
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểmFukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Hạn nộp hồ sơ: 28-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tuyển 3 nam đơn hàng đồ gỗ nội thất
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nội thất
Địa điểmNara
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nội thất

Hạn nộp hồ sơ: 28-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tuyển 3 nam đơn hàng làm nội thất
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nội thất
Địa điểmKyoto
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nội thất

Hạn nộp hồ sơ: 28-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tuyển 1 nam đơn hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểmIshikawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Hạn nộp hồ sơ: 20-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tuyển 1 nam đơn hàng đúc khuôn
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc khuôn
Địa điểmAichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đúc khuôn

Hạn nộp hồ sơ: 20-12-2021

Xem chi tiết

NEW Tokutei – Hàn bộ phận máy công trình
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương Trên 10.000 Yên/ngày
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểmOsaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2021

Xem chi tiết