Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

NEW Sản xuất(Đồ rắc ăn kèm với cơm)
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Tiếp khách, nấu ăn cho quán ăn
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND
Ngành nghề Ngành dịch vụ ăn uống
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành dịch vụ ăn uống

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Vận hành gia công cơ khí kim loại
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Vận hành gia công cơ khí kim loại
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Lắp ráp các thiết bị điện tử
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm Ibaraki
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Lắp ráp các bộ phận máy xây dựng
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Công việc gia công thịt ở xưởng
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống
Địa điểm Toyama
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Chế biến thực phẩm, đồ ăn
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

NEW Tokuteiginou – Hàn
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết

Tokuteiginou – Đúc các bộ phận điện tử
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Ngành điện - điện tử
Địa điểm Ishikawa
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Ngành điện - điện tử

Hạn ứng tuyển: 31-10-2021

Xem chi tiết