Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

NEW THÔNG BÁO TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY GIỐNG
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

VOV EMICO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt,
Địa điểm Aomori
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 31-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN 6 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

VOV EMICO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp chăn nuôi,
Địa điểm Aomori
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 17-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN 10 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến thực phẩm,
Địa điểm Gunma, Tokyo, Niigata, Nagano, Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠN HÀNG 2 NAM THÁO DỠ CÔNG TRÌNH VÀ LẮP GIÀN GIÁO
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Xây dựng,
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND
Ngành nghề Xây dựng,
Địa điểm Kyoto
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến thực phẩm,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 10-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Sửa chữa bảo dưỡng oto,
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 23-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng
Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Ép nhựa,
Địa điểm Gifu
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 19-03-2021

Chi tiết

NEW THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM CHẾ TẠO KIM LOẠI TẤM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Cơ khí và kim loại,
Địa điểm Toyama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 29-03-2021

Chi tiết