Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển 3 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Yamanashi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 07-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam đúc nhựa (ép phun)
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đúc

Thời gian đóng đơn: 28-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 1 nam mạ điện
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mạ điện
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Mạ điện

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam lắp đặt đường ống cho nhà máy
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đặt đường ống
Địa điểm Hokkaido
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đặt đường ống

Thời gian đóng đơn: 15-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam phun sơn
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 5 nữ đúc đồ nhựa
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đúc

Thời gian đóng đơn: 10-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam phun sơn
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nam dập kim loại
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Gia công kim loại

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 12 nữ linh kiện ô tô
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam trát vữa, vận chuyển nguyên vật liệu trong xưởng
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Trát vữa
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Trát vữa

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết