Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển 3 nam chống thấm
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chống thấm nước
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chống thấm nước

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam đúc nhựa, sản xuất linh kiện ô tô
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc đồ nhựa
Địa điểm Gifu
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đúc đồ nhựa

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết

Tuyển 10 nam dựng giàn giáo
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 8 nam sản xuất đồ nội thất
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nội thất
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nội thất

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam dán gạch
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lát gạch
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Lát gạch

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 5 nam gia công cơ khí, đúc kim loại
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Cơ khí

Thời gian đóng đơn: 31-08-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam vận hành máy
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề dùng các thiết bị xây dựng
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề dùng các thiết bị xây dựng

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam dựng ván khuôn
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kim loại tấm dùng trong xây dựng
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Kim loại tấm dùng trong xây dựng

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 12 nam chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nữ chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
test

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết