Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

FUTURELINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Đúc đồ nhựa,
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 7 NAM 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SoNa

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt,
Địa điểm Ibaraki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết: