Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND
Ngành nghề Xây dựng,
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến thịt bò và thịt lợn,
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN 20 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn,
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Nghề đóng hộp thực phẩm,
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 50 NAM ĐƠN HÀNG TRỒNG VÀ THU HOẠCH RAU CỦ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt,
Địa điểm Hokkaido, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Gunma, Nagano, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Gia công kim loại,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC CHẤT DẺO CÓ CỐT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Đúc chất dẻo có cốt,
Địa điểm Toyama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ KIM LOẠI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Gia công kim loại,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM 2 NỮ ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CNC
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

Glodeco

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Cơ khí,
Địa điểm Yamanashi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Chi tiết: