Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ÉP KIM LOẠI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Ép kim loại,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 19-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 14-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG CƠ KHÍ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Làm kim loại miếng tại nhà máy,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 10-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Kiểm tra máy móc,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 18-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG CƠ KHÍ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Làm kim loại miếng tại nhà máy,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 14-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP BẢNG ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢNG PHÂN PHỐI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 14-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LÀM KIM LOẠI MIẾNG
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Làm kim loại miếng tại nhà máy,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 10-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Hàn,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 11-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ÉP KIM LOẠI
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Ép kim loại,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 13-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN MC
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

SULECO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Cơ khí,
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 05-08-2021

Xem chi tiết