Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn,
Địa điểm Yamanashi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 27-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Hàn,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN NGHIỀN THÀNH BỘT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Hàng thủy sản nghiền thành bột,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 09-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LACOLI

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 28-07-2021

Xem chi tiết