Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến thực phẩm,
Địa điểm Nagasaki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 05-10-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 16 NAM ĐƠN HÀNG THI CÔNG KẾT CẤU THÉP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Xây dựng,
Địa điểm Fukui, Osaka, Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀN XÌ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Hàn,
Địa điểm Akita
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Ngành bảo dưỡng, sửa chữa oto,
Địa điểm Mie
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Sơn,
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn,
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG TRÁT VỮA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND
Ngành nghề Trát vữa,
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Mie
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt,
Địa điểm Kagoshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết