Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề đóng hộp thực phẩm
Địa điểmNagasaki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
  Nghề đóng hộp thực phẩm

  Hạn ứng tuyển: 05-10-2021

  Xem chi tiết

  TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP
  Thực tập sinh

  Công ty tuyển dụng

  NHAT THANH

  Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
  Ngành nghề Chế tạo cốt thép để làm bê tông
  Địa điểmAichi
  Tư cách lưu trú Thực tập sinh
   Chế tạo cốt thép để làm bê tông

   Hạn ứng tuyển: 23-10-2021

   Xem chi tiết

   TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP
   Thực tập sinh

   Công ty tuyển dụng

   NHAT THANH

   Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
   Ngành nghề Chế tạo cốt thép để làm bê tông
   Địa điểmKanagawa
   Tư cách lưu trú Thực tập sinh
    Chế tạo cốt thép để làm bê tông

    Hạn ứng tuyển: 14-10-2021

    Xem chi tiết

    TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
    Thực tập sinh

    Công ty tuyển dụng

    NHAT THANH

    Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
    Ngành nghề Dựng giàn giáo
    Địa điểmNagano
    Tư cách lưu trú Thực tập sinh
     Dựng giàn giáo

     Hạn ứng tuyển: 11-10-2021

     Xem chi tiết

     TUYỂN 2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
     Thực tập sinh

     Công ty tuyển dụng

     NHAT THANH

     Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
     Ngành nghề Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em
     Địa điểmFukushima
     Tư cách lưu trú Thực tập sinh
      Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em

      Hạn ứng tuyển: 10-10-2021

      Xem chi tiết

      TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG PHAY & LÀM THÙNG CÁC TÔNG
      Thực tập sinh

      Công ty tuyển dụng

      NHAT THANH

      Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
      Ngành nghề Làm thùng các tông
      Địa điểmAkita
      Tư cách lưu trú Thực tập sinh
       Làm thùng các tông

       Hạn ứng tuyển: 10-10-2021

       Xem chi tiết

       TUYỂN 3 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
       Thực tập sinh

       Công ty tuyển dụng

       NHAT THANH

       Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
       Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt
       Địa điểm
       Tư cách lưu trú Thực tập sinh
        Nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt

        Hạn ứng tuyển: 06-10-2021

        Xem chi tiết

        TUYỂN 4 NỮ ĐƠN HÀNG PHÂN LOẠI THỰC PHẨM
        Thực tập sinh

        Công ty tuyển dụng

        NHAT THANH

        Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
        Ngành nghề Nghề đóng hộp thực phẩm
        Địa điểmNagasaki
        Tư cách lưu trú Thực tập sinh
         Nghề đóng hộp thực phẩm

         Hạn ứng tuyển: 05-10-2021

         Xem chi tiết

         TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
         Thực tập sinh

         Công ty tuyển dụng

         NHAT THANH

         Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
         Ngành nghề Hàn
         Địa điểmHyogo
         Tư cách lưu trú Thực tập sinh
          Hàn

          Hạn ứng tuyển: 06-10-2021

          Xem chi tiết

          TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG HÀN
          Thực tập sinh

          Công ty tuyển dụng

          NHAT THANH

          Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
          Ngành nghề Hàn
          Địa điểmAkita
          Tư cách lưu trú Thực tập sinh
           Hàn

           Hạn ứng tuyển: 03-10-2021

           Xem chi tiết