Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG IN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề In,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 30-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 03-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử,
Địa điểm Kagoshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 26-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÚC ĐỒ NHỰA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Đúc đồ nhựa,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 24-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG SƠN Ô TÔ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Sơn,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 10-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử,
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 10-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG TIỆN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Cơ khí,
Địa điểm Ibaraki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 24-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp chăn nuôi,
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 21-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA TRONG NHÀ KÍNH
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

LETCO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt,
Địa điểm Okayama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 08-07-2021

Xem chi tiết