Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG SÀN NHỰA
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Đúc đồ nhựa,
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 20-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Sửa chữa bảo dưỡng oto,
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 24-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nghề đóng hộp thực phẩm,
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 26-08-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 16-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 26 NAM 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND
Ngành nghề Nuôi trồng thủy sản,
Địa điểm Okayama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 08-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG HÀN CƠ KHÍ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Cơ khí,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 18-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 1 NĂM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp,
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 18-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn,
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 21-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG IN ỐP SÉT
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề In,
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 09-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 78 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN 7 THÁNG
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HOANG LONGCMS

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt,
Địa điểm Okayama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 08-07-2021

Xem chi tiết