Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em,
Địa điểm Tottori
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 19-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Khoan giếng,
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 29-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề May (quần áo),
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 21-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp,
Địa điểm Kumamoto
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 25-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Nông nghiệp,
Địa điểm Kumamoto
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 25-06-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Chống thấm nước,
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 12-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND
Ngành nghề Xây dựng,
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 20-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 8 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn,
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 01-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG LỢP MÁI NHÀ
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Lợp ngói,
Địa điểm Ishikawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 09-07-2021

Xem chi tiết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG
Thực tập sinh

Công ty tuyển dụng

HANOI HTD

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND
Ngành nghề Sơn,
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Hạn ứng tuyển: 05-07-2021

Xem chi tiết