Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Mức lương: /

Tư cách lưu trú: Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

74Hiển thị kết quả từ 1〜10

NEW Tokutei – Nông nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty tuyển dụng

Sougo Career Option

Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
Ngành nghề Nông nghiệp
Địa điểmNagano
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
  Nông nghiệp

  Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

  Xem chi tiết

  NEW Tokutei – Chế biến và đóng gói thủy sản
  Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

  Công ty tuyển dụng

  Sougo Career Option

  Mức lương Trên 150.000 Yên/tháng
  Ngành nghề Chế biến thực phẩm
  Địa điểmMie
  Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
   Chế biến thực phẩm

   Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

   Xem chi tiết

   NEW Tokutei – Gia công bộ phận máy móc
   Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

   Công ty tuyển dụng

   Sougo Career Option

   Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
   Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
   Địa điểmSaitama
   Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
    Công nghiệp vật liệu

    Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

    Xem chi tiết

    NEW Tokutei – Lắp ráp ghế lái máy xúc
    Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

    Công ty tuyển dụng

    Sougo Career Option

    Mức lương Trên 200.000 Yên/tháng
    Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
    Địa điểmShiga
    Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
     Công nghiệp vật liệu

     Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

     Xem chi tiết

     NEW Tokutei – Sơn
     Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

     Công ty tuyển dụng

     Sougo Career Option

     Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
     Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
     Địa điểmIbaraki
     Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
      Công nghiệp vật liệu

      Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

      Xem chi tiết

      NEW Tokutei – Làm các món ăn phụ
      Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

      Công ty tuyển dụng

      Sougo Career Option

      Mức lương Trên 150.000 Yên/tháng
      Ngành nghề Chế biến thực phẩm
      Địa điểmNagano
      Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
       Chế biến thực phẩm

       Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

       Xem chi tiết

       NEW Tokutei – Hàn bán tự động
       Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

       Công ty tuyển dụng

       Sougo Career Option

       Mức lương Trên 1.000 Yên/giờ
       Ngành nghề Cơ khí
       Địa điểmIbaraki
       Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
        Cơ khí

        Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

        Xem chi tiết

        NEW Tokutei – Cơm hộp cho viện dưỡng lão
        Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

        Công ty tuyển dụng

        Sougo Career Option

        Mức lương Trên 800 Yên/giờ
        Ngành nghề Chế biến thực phẩm
        Địa điểmHiroshima
        Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
         Chế biến thực phẩm

         Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

         Xem chi tiết

         NEW Tokutei – Cơm hộp
         Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

         Công ty tuyển dụng

         Sougo Career Option

         Mức lương Trên 800 Yên/giờ
         Ngành nghề Chế biến thực phẩm
         Địa điểmHiroshima
         Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
          Chế biến thực phẩm

          Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

          Xem chi tiết

          Tokutei – Vận hành máy
          Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

          Công ty tuyển dụng

          Sougo Career Option

          Mức lương Trên 150.000 Yên/tháng
          Ngành nghề Cơ khí
          Địa điểmShizuoka
          Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
           Cơ khí

           Hạn ứng tuyển: 31-12-2021

           Xem chi tiết