Ngoài tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng, chúng tôi còn có các đơn hàng liên quan đến chương trình kỹ năng đặc định.

Trang web ViecJapan, ngoài tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng,
chúng tôi còn có các đơn hàng liên quan đến chương trình kỹ năng đặc định (tokutei ginou).

Chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn với kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou).

Trang web ViecJapan chỉ đăng những đơn tuyển dụng thuộc công ty XKLĐ đã liên kết và có độ tin tưởng cao từ đó giúp cho ứng viên hoàn toàn tin tưởng để sử dụng trang web của chúng tôi một cách an toàn.

Nếu có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!