Đặc điểm đơn hàng

53 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ"

Đặc điểm đơn hàng

1 Nam Đóng gói công việc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đóng gói công nghiệp

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam chế tạo máy móc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Cơ khí

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam mộc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Mộc xây dựng

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 12 nữ linh kiện ô tô
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Sản xuất máy móc công nghiệp
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghiệp vật liệu
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Công nghiệp vật liệu

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Điện・Điện tử
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Điện - điện tử

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tokutei – Sản xuất thực phẩm và đồ uống
Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)

Công ty

Sougo Career Option

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định (Nhật Bản)
Chế biến thực phẩm

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết