Sau 3 năm có thể quay lại hay không?

Hiện tại chính phủ Nhật Bản đang rất mở cho TTS kết thúc 3 năm có thể gia hạn hoặc quay lại theo hình thức kỹ năng đặc định.