Chi Phí,Tiền có thể tiết kiệm được

Chi phí giao động từ 85tr-150tr.sau 3 năm sẽ tiết kiệm được khoảng 300-500tr.