Có 7 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN 20 NỮ DỌN DẸP VỆ SINH TÒA NHÀ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-20-nu-don-dep-ve-sinh-toa-nha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 26 NAM 5 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-26-nam-5-nu-don-hang-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐIỆN TỬ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-lap-rap-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA 1 NĂM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nu-don-hang-dong-goi-hang-hoa-1-nam/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 4 NAM ĐƠN HÀNG HÀN CƠ KHÍ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-4-nam-don-hang-han-co-khi/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-thuc-pham-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG LÁT SÀN GẠCH
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-lat-san-gach/