Có 4 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG MAY MẶC
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-may-mac/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-nong-nghiep-6/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nu-don-hang-kiem-tra-linh-kien-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NAM ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nam-don-hang-chong-tham-4/