Có 7 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

  TOKUTEI – LÀM MÌ UDON, SOBA
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-mi-udon-soba/

  TOKUTEI – ĐÚC KIM LOẠI
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-duc-kim-loai/

  TOKUTEI – LÀM ĐẬU PHỤ
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-dau-phu/

  TOKUTEI – VẬN HÀNH MÁY
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-van-hanh-may-2/

  TOKUTEI – SẢN XUẤT BẢNG MẠCH IN
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-san-xuat-bang-mach-in/

  TOKUTEI – SẢN XUẤT BẢNG MẠCH
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-san-xuat-bang-mach/

  TOKUTEI – ÉP DẬP
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-ep-dap/