Có 6 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINO – VẬN HÀNH CAD 3D
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-van-hanh-cad-3d/

TOKUTEIGINO – ĐIỀU DƯỠNG TẠI CƠ SỞ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-dieu-duong-tai-co-so/

TOKUTEIGINO – LÀM MÓN ĂN KÈM, GIAO HÀNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-lam-mon-an-kem-giao-hang/

TOKUTEIGINO – SẢN XUẤT KẸO
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-san-xuat-keo/

TOKUTEIGINO – GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-gia-cong-dap-kim-loai/

TOKUTEIGINO – SẢN XUẤT THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteigino-san-xuat-thuc-pham-dong-lanh/