Có 6 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

  TOKUTEI – LÀM CÁC MÓN ĂN PHỤ
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lam-cac-mon-an-phu/

  TOKUTEI – CƠM HỘP
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-com-hop/

  TOKUTEI CƠM HỘP CHO VIỆN DƯỠNG LÃO
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-com-hop-cho-vien-duong-lao/

  TOKUTEI- HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-han-ban-tu-dong-2/

  TOKUTEI – SƠN
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-son/

  TOKUTEI – LẮP RÁP GHẾ LÁI MÁY XÚC
  https://viecjapan.vn/vieclam/tokutei-lap-rap-ghe-lai-may-xuc/