Có 5 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU – SƠN THIẾT BỊ THÔNG TIN LIÊN LẠC
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-son-thiet-bi-thong-tin-lien-lac/

TOKUTEIGINOU – VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-san-xuat/

TOKUTEIGINOU – LẮP RÁP MÁY ATM
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-may-atm/

TOKUTEIGINOU – MỞ THÙNG, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THỦY SẢN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-mo-thung-dong-goi-san-pham-thuy-san/

TOKUTEIGINOU – LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-thiet-bi-dien/