Có 4 đơn hàng thực tập sinh mới

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-han-ban-tu-dong-2/

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-hang-duc/

TUYỂN 2 NỮ ĐƠN NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nu-don-nong-nghiep-trong-trot/

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://viecjapan.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-han-ban-tu-dong/