Có 4 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

TOKUTEIGINOU- LẮP RÁP MÁY IN CỠ NHỎ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-lap-rap-may-in-co-nho/

TOKUTEIGINOU- GIA CÔNG VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-gia-cong-va-kiem-tra-linh-kien/

TOKUTEIGINOU- KIỂM TRA VÀ LẮP RÁP LINH KIỆN Ô TÔ
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-kiem-tra-va-lap-rap-linh-kien-o-to/

TOKUTEIGINOU- VẬN HÀNH MÁY LINH KIỆN KIM LOẠI
https://viecjapan.vn/vieclam/tokuteiginou-van-hanh-may-linh-kien-kim-loai/