Có 25 đơn hàng kỹ năng đặc định mới

Tokuteiginou – Lắp ráp thiết bị điện tử | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Gia công,sản xuất sản phẩm điện | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Kiểm tra các bộ phận động cơ ôtô | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Kiểm tra, đóng gói trứng | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – ①Lắp ráp ĐT ②Đúc ③Gia công | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Làm sạch,cho kim loại vào máy | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Cơ khí chế tạo,hàn | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Gia công kim loại,lắp ráp máy | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Đúc các bộ phận điện tử | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Kiểm tra các bộ phận điện tử. | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Sản xuất bảng mạch, bảng in | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Lắp ráp thiết bị điện tử | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Sản xuất bánh Donut,nướng b.kẹo | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Sản xuất(Đồ rắc ăn kèm với cơm) | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Tiếp khách, nấu ăn cho quán ăn | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Vận hành gia công cơ khí kim loại | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Vận hành gia công cơ khí kim loại | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Lắp ráp các thiết bị điện tử | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Lắp ráp các bộ phận máy xây dựng | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Công việc gia công thịt ở xưởng | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Chế biến thực phẩm, đồ ăn | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Hàn | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Đúc các bộ phận điện tử | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Gia công,sản xuất sản phẩm điện | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou- Chế biến thực phẩm | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản

Tokuteiginou – Gia công các bộ phận máy xây dựng | ViecJapan – Trang web tuyển dụng chương trình thực tập sinh kỹ năng và kỹ năng đặc định (tokutei ginou) tại Nhật Bản