Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Hàn

Mức lương: /

7Hiển thị kết quả từ 1〜7

NEW Tuyển 3 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Yamanashi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 07-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 1 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 8 nam hàn tay
Thực tập sinh

Công ty

SULECO

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

SULECO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 5 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

SULECO

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty
Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Ishikawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 19-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 5 nam hàn, hàn bán tự động
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 31-08-2022

Xem chi tiết