Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Dựng giàn giáo

Mức lương: /

7Hiển thị kết quả từ 1〜7

Tuyển 1 nam ngành CỐP PHA
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 8 nam tháo lắp giàn giáo công trình
Thực tập sinh

Công ty

SULECO

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 người dựng ván khuôn
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nam dựng giàn giáo và xây dựng tổng hợp
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam giàn giáo
Thực tập sinh

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 22-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 10 nam dựng giàn giáo
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nam làm giàn giáo
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Dựng giàn giáo

Thời gian đóng đơn: 12-10-2022

Xem chi tiết