Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Chế biến đồ ăn sẵn

Mức lương: /

3Hiển thị kết quả từ 1〜3

Tuyển 15 nữ, 5 nam chế biến đồ ăn sẵn
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Ibaraki, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa, Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 24 nam nữ chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 23-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 12 nam chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết