Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Chế biến đồ ăn sẵn

Mức lương: /

1Hiển thị kết quả từ 1〜1

20 nữ chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Saitama, Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết