Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Trát vữa

Mức lương: /

2Hiển thị kết quả từ 1〜2

Tuyển 2 nam trát vữa, vận chuyển nguyên vật liệu trong xưởng
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Trát vữa
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Trát vữa

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam xây trát
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Trát vữa
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Trát vữa

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết