Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Sơn

Mức lương: /

7Hiển thị kết quả từ 1〜7

NEW Tuyển 3 nam phun sơn
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

NEW Tuyển 4 nam phun sơn
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam sơn kim loại
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 36.000.000 - 38.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam sơn ô tô
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Ibaraki, Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 30-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam sơn nhà
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 6 nam sơn kim loại
Thực tập sinh

Công ty

BAO THINH

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Nara
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 05-11-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nữ kiểm tra sản phẩm sơn
Thực tập sinh

Công ty

VIETTIN

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-07-2022

Xem chi tiết