Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Mức lương: /

1Hiển thị kết quả từ 1〜1

Tuyển 2 nam 4 nữ chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Thực tập sinh

Công ty

LETCO

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Yamaguchi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Thời gian đóng đơn: 31-10-2022

Xem chi tiết