Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Mức lương: /

7Hiển thị kết quả từ 1〜7

Tuyển 3 nữ đơn chế biến thủy sản
Thực tập sinh

Công ty

LACOLI

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 16-03-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam đơn chế biến thủy sản
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 01-03-2022

Xem chi tiết

Tuyển 10 nam đơn chế biến thủy sản
Thực tập sinh

Công ty

Jvnet

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 22-02-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nữ đơn chế biến thủy sản
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 25-02-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam đơn chế biến thủy sản
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 25-02-2022

Xem chi tiết

Tuyển 2 nam đơn chế biến thủy sản không gia nhiệt
Thực tập sinh

Công ty

LACOLI

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Miyagi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 29-01-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam đơn thủy sản không gia nhiệt
Thực tập sinh

Công ty

LACOLI

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nghề chế biến thực phẩm thủy sản không gia nhiệt

Hạn nộp hồ sơ: 28-01-2022

Xem chi tiết