Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: May (quần áo)

Mức lương: /

4Hiển thị kết quả từ 1〜4

Tuyển 7 nữ may trang phục trẻ em và phụ nữ
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề May (quần áo)
Địa điểm Ibaraki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
May (quần áo)

Thời gian đóng đơn: 20-06-2023

Xem chi tiết

Tuyển 6 nữ may trang phục trẻ em và phụ nữ
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề May (quần áo)
Địa điểm Fukushima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
May (quần áo)

Thời gian đóng đơn: 20-01-2023

Xem chi tiết

Tuyển 4 nữ may trang phục trẻ em và phụ nữ
Thực tập sinh

Công ty

FUTURELINK

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề May (quần áo)
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
May (quần áo)

Thời gian đóng đơn: 20-01-2023

Xem chi tiết

Tuyển 12 nam nữ may mặc
Thực tập sinh

Công ty

KJVC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề May (quần áo)
Địa điểm Shiga
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
May (quần áo)

Thời gian đóng đơn: 31-07-2022

Xem chi tiết