Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Nông nghiệp chăn nuôi

Mức lương: /

2Hiển thị kết quả từ 1〜2

Tuyển 2 nam ngành NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp chăn nuôi
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nông nghiệp chăn nuôi

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 5 nữ vắt bò sữa
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp chăn nuôi
Địa điểm Hokkaido
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nông nghiệp chăn nuôi

Thời gian đóng đơn: 31-12-2022

Xem chi tiết