Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Mức lương: /

15Hiển thị kết quả từ 1〜10

4 nữ VỆ SINH TÒA NHÀ
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Vệ sinh chăm sóc tòa nhà

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

6 nữ MAY QUẦN ÁO
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 22.000.000 - 24.000.000 VND/tháng
Ngành nghề May (quần áo)
Địa điểm Fukui
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
May (quần áo)

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

2 nam vận hành máy
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

3 nữ May quần áo phụ nữ và trẻ em
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 24.000.000 - 26.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em
Địa điểm Fukushima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sản xuất quần áo phụ nữ và trẻ em

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

2 nữ đóng sách
Thực tập sinh

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 24.000.000 - 26.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng sách
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đóng sách

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

1 nam vận hành máy xây dựng
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Akita
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-07-2023

Xem chi tiết

10 nữ sản xuất bánh mì
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Làm bánh mỳ
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Làm bánh mỳ

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

5 nữ nông nghiệp
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 24.000.000 - 26.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt
Địa điểm Akita
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nông nghiệp trồng trọt

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

3 nam hàn xì
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hàn
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Hàn

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết

45 nam nữ dọn dẹp khách sạn
Thực tập sinh

Công ty

NHAT THANH

Mức lương 22.000.000 - 24.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Địa điểm Tokyo, Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Vệ sinh chăm sóc tòa nhà

Thời gian đóng đơn: 30-06-2023

Xem chi tiết