9 đơn hàng tuyển dụng mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ – ( POLIMEX HR)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-che-bien-go-polimex-hr

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 5 NAM ĐƠN HÀNG NÔNG SẢN – ( NamViet)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-5-nam-don-hang-nong-san-namviet

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 14-16 NAM ĐƠN HÀNG TẠO HÌNH NHỰA – (Glodeco)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-14-16-nam-don-hang-tao-hinh-nhua-glodeco

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG LINH KIỆN Ô TÔ – (Glodeco)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-linh-kien-o-to-glodeco

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NỮ ĐƠN HÀNG KIỂM TRA VÀ ĐÁNH BÓNG LINH KIỆN – (Glodeco)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-kiem-tra-va-danh-bong-linh-kien-glodeco

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM – (Glodeco)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-glodeco

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC TỈA CÂY – (Glodeco)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-cham-soc-tia-cay-glodeco

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 9 NỮ ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-9-nu-don-hang-thuc-pham-densha

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ – (DENSHA)
https://viecjapan.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nu-don-hang-dien-tu