4 đơn hàng tuyển dụng mới

Glodeco tuyển tạo hình nhựa
https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-tuyen-tao-hinh-nhua

Glodeco tuyển đơn hàng chế biến thực phẩm
https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-tuyen-don-hang-che-bien-thuc-pham

Glodeco tuyển dụng thiết kế, trồng tỉa cây cảnh
https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-tuyen-dung-thiet-ke-trong-tia-cay-canh

Glodeco Tuyển dụng tạo hình nhựa gia dụng
https://viecjapan.vn/vieclam/glodeco-tuyen-dung-tao-hinh-nhua-gia-dung