Tư cách lưu trú

Công ty
Đơn hàng mới

Xem thêm

Xem thêm

Xem thêm

Tư cách làm việc tại Nhật Bản

Để làm việc tại Nhật Bản đối với người nước ngoài thì việc được cấp tư cách lưu trú là điều quan trọng nhất. Những năm gần đây, người nước ngoài đến Nhật Bản làm việc không ngừng tăng vọt. Người nước ngoài làm việc với tư cách lưu trú chủ yếu là "Thực tập sinh kỹ năng" hoặc "Kỹ năng đặc định". Chúng tôi sẽ tóm tắt nội dung, chế độ cũng như giải thích cơ bản về từ cách lưu trú đối với thực tập sinh và kỹ năng đặc định đến các ứng viên có mong muốn làm việc tại Nhật Bản.

Xem chi tiết